Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Vua Chí ái

Trình bày: Isaac Thái | Lượt nghe: 1.672

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng danh mục NHẠC GIÁNG SINH

Vua Chí ái

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.672 lượt nghe

Không Chỗ Trong Quán

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.512 lượt nghe

Oh Holy Night

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH

3.810 lượt nghe

Không Chỗ Trong Quán

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.638 lượt nghe

Nô En đầu Tiên

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.543 lượt nghe

Nô ên đêm Vui Thỏa

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.460 lượt nghe

Bài Ca Máng Cỏ

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.243 lượt nghe

Nỗi Lòng Ba Vua

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

4.021 lượt nghe

Người Trần Thế Hỡi

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

3.180 lượt nghe