Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

ước Nguyện đầu Năm

Trình bày: Linh Năng | Lượt nghe: 901

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng ca sĩ Linh Năng

ước Nguyện đầu Năm

Chủ đề: NHẠC XUÂN

901 lượt nghe

Có Cha Bên đời

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

2.317 lượt nghe

Hồn Gần Bên Chúa

Chủ đề: Không biết

3.719 lượt nghe

Giê-Xu Họa Sĩ đời Tôi

Chủ đề: Không biết

2.722 lượt nghe

Chỉ Bởi ân điển

Chủ đề: Không biết

2.669 lượt nghe

Cha Yêu ơi

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

2.987 lượt nghe

Có Chúa Bên Anh

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

1.442 lượt nghe

Cùng danh mục NHẠC XUÂN

Xuân Yêu Thương

Chủ đề: NHẠC XUÂN

1.244 lượt nghe

Năm Mới Yêu Thương

Chủ đề: NHẠC XUÂN

949 lượt nghe

Chúa Xuân Bình An

Chủ đề: NHẠC XUÂN

1.353 lượt nghe

ước Nguyện đầu Năm

Chủ đề: NHẠC XUÂN

901 lượt nghe

Ngày Qiờ Qua

Chủ đề: NHẠC XUÂN

734 lượt nghe

Mừng Xuân Chúa Ban

Chủ đề: NHẠC XUÂN

755 lượt nghe

Mỗi Ngày Là Mùa Xuân

Chủ đề: NHẠC XUÂN

426 lượt nghe

Chào Năm Mới

Chủ đề: NHẠC XUÂN

462 lượt nghe