Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

On Jordan's Stormy Banks i Stand

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 1.340

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng danh mục TIẾNG ANH

The Salvation Poem

Chủ đề: TIẾNG ANH

3.159 lượt nghe

How Great Is Our God

Chủ đề: TIẾNG ANH

2.408 lượt nghe

Oh Holy Night

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH

4.082 lượt nghe

On Jordan's Stormy Banks i Stand

Chủ đề: TIẾNG ANH

1.340 lượt nghe

Face To Face With Christ, My Saviour

Chủ đề: TIẾNG ANH

1.599 lượt nghe

Crown Him With Many Crowns

Chủ đề: TIẾNG ANH

1.359 lượt nghe

Come Thou Fount Of Every Blessing

Chủ đề: TIẾNG ANH

1.502 lượt nghe

In Christ Alone

Chủ đề: TIẾNG ANH

1.489 lượt nghe

Oh Yes i Really Do

Chủ đề: TIẾNG ANH

2.556 lượt nghe

Amazing Love

Chủ đề: TIẾNG ANH

2.812 lượt nghe