Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Trở Về Mùa đông

Trình bày: Kim Nguyên | Lượt nghe: 4.554

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng danh mục NHẠC GIÁNG SINH

Vua Chí ái

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

2.327 lượt nghe

Không Chỗ Trong Quán

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.899 lượt nghe

Oh Holy Night

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH

4.265 lượt nghe

Không Chỗ Trong Quán

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.937 lượt nghe

Nô En đầu Tiên

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.902 lượt nghe

Nô ên đêm Vui Thỏa

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.811 lượt nghe

Bài Ca Máng Cỏ

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.598 lượt nghe

Nỗi Lòng Ba Vua

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

4.390 lượt nghe

Người Trần Thế Hỡi

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

3.634 lượt nghe