Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Giê-Xu Yêu Thương

Trình bày: K'long Hagim, Bích Vân | Lượt nghe: 4.065

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng danh mục NHẠC GIÁNG SINH

Vua Chí ái

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

929 lượt nghe

Không Chỗ Trong Quán

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.063 lượt nghe

Oh Holy Night

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH

3.274 lượt nghe

Không Chỗ Trong Quán

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.270 lượt nghe

Nô En đầu Tiên

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.134 lượt nghe

Nô ên đêm Vui Thỏa

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.073 lượt nghe

Bài Ca Máng Cỏ

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

860 lượt nghe

Nỗi Lòng Ba Vua

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

3.649 lượt nghe

Người Trần Thế Hỡi

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

2.756 lượt nghe