Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Nhạc Thánh Tổng Hợp Của Nê-Ni-Ta

Trình bày: Nenita | Lượt nghe: 2.450

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng ca sĩ Nenita

Tạ ơn Cha

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

280 lượt nghe

Chỉ Có Trong Giê-Xu

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

1.927 lượt nghe

Bên Chúa

Chủ đề: Không biết

2.584 lượt nghe

Chỉ Bởi ân điển

Chủ đề: Không biết

2.540 lượt nghe