Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

그길

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 4.042

Thích (0)
as


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng danh mục TIẾNG HÀN

Vững An

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG, TIẾNG HÀN

930 lượt nghe

그길

Chủ đề: TIẾNG HÀN

4.042 lượt nghe

그사랑야훼께감사하여라

Chủ đề: TIẾNG HÀN

2.625 lượt nghe

내안에사는이

Chủ đề: TIẾNG HÀN

2.273 lượt nghe

당신을 향한 노래

Chủ đề: TIẾNG HÀN

2.047 lượt nghe

두손들고 찬양합니다

Chủ đề: TIẾNG HÀN

2.106 lượt nghe

또하나의열매를 바라시며

Chủ đề: TIẾNG HÀN

1.932 lượt nghe

말씀하시면

Chủ đề: TIẾNG HÀN

1.981 lượt nghe

비전

Chủ đề: TIẾNG HÀN

1.919 lượt nghe