Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

두손들고 찬양합니다

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 2.056

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng danh mục TIẾNG HÀN

Vững An

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG, TIẾNG HÀN

822 lượt nghe

그길

Chủ đề: TIẾNG HÀN

3.850 lượt nghe

그사랑야훼께감사하여라

Chủ đề: TIẾNG HÀN

2.551 lượt nghe

내안에사는이

Chủ đề: TIẾNG HÀN

2.223 lượt nghe

당신을 향한 노래

Chủ đề: TIẾNG HÀN

1.999 lượt nghe

두손들고 찬양합니다

Chủ đề: TIẾNG HÀN

2.056 lượt nghe

또하나의열매를 바라시며

Chủ đề: TIẾNG HÀN

1.864 lượt nghe

말씀하시면

Chủ đề: TIẾNG HÀN

1.929 lượt nghe

비전

Chủ đề: TIẾNG HÀN

1.854 lượt nghe