Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Con Cần Cha

Trình bày: Quỳnh Nga | Lượt nghe: 855

Thích (0)
Sáng Tác : Nguyễn Đình Huy.

Trình Bày : Quỳnh Nga.
.................................................................


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!