Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Con đường Thương Khó

Trình bày: K'long Hagim | Lượt nghe: 3.512

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!