Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Vua Chí ái

Trình bày: Isaac Thái | Lượt nghe: 2.238

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng danh mục NHẠC GIÁNG SINH

Vua Chí ái

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

2.238 lượt nghe

Không Chỗ Trong Quán

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.843 lượt nghe

Oh Holy Night

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH

4.194 lượt nghe

Không Chỗ Trong Quán

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.888 lượt nghe

Nô En đầu Tiên

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.848 lượt nghe

Nô ên đêm Vui Thỏa

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.760 lượt nghe

Bài Ca Máng Cỏ

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

1.541 lượt nghe

Nỗi Lòng Ba Vua

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

4.337 lượt nghe

Người Trần Thế Hỡi

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH

3.570 lượt nghe