Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

ước Nguyện đầu Năm

Trình bày: Linh Năng | Lượt nghe: 1.285

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng ca sĩ Linh Năng

ước Nguyện đầu Năm

Chủ đề: NHẠC XUÂN

1.285 lượt nghe

Có Cha Bên đời

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

2.564 lượt nghe

Hồn Gần Bên Chúa

Chủ đề: Không biết

4.023 lượt nghe

Giê-Xu Họa Sĩ đời Tôi

Chủ đề: Không biết

3.051 lượt nghe

Chỉ Bởi ân điển

Chủ đề: Không biết

3.006 lượt nghe

Cha Yêu ơi

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

3.250 lượt nghe

Có Chúa Bên Anh

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

1.728 lượt nghe

Cùng danh mục NHẠC XUÂN

Xuân Yêu Thương

Chủ đề: NHẠC XUÂN

1.775 lượt nghe

Năm Mới Yêu Thương

Chủ đề: NHẠC XUÂN

1.435 lượt nghe

Chúa Xuân Bình An

Chủ đề: NHẠC XUÂN

2.209 lượt nghe

ước Nguyện đầu Năm

Chủ đề: NHẠC XUÂN

1.285 lượt nghe

Ngày Qiờ Qua

Chủ đề: NHẠC XUÂN

1.095 lượt nghe

Mừng Xuân Chúa Ban

Chủ đề: NHẠC XUÂN

1.135 lượt nghe

Mỗi Ngày Là Mùa Xuân

Chủ đề: NHẠC XUÂN

732 lượt nghe

Chào Năm Mới

Chủ đề: NHẠC XUÂN

765 lượt nghe