Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Face To Face With Christ, My Saviour

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 1.001

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng danh mục TIẾNG ANH

The Salvation Poem

Chủ đề: TIẾNG ANH

2.069 lượt nghe

How Great Is Our God

Chủ đề: TIẾNG ANH

1.691 lượt nghe

Oh Holy Night

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH

2.879 lượt nghe

On Jordan's Stormy Banks i Stand

Chủ đề: TIẾNG ANH

835 lượt nghe

Face To Face With Christ, My Saviour

Chủ đề: TIẾNG ANH

1.001 lượt nghe

Crown Him With Many Crowns

Chủ đề: TIẾNG ANH

824 lượt nghe

Come Thou Fount Of Every Blessing

Chủ đề: TIẾNG ANH

959 lượt nghe

In Christ Alone

Chủ đề: TIẾNG ANH

945 lượt nghe

Oh Yes i Really Do

Chủ đề: TIẾNG ANH

2.113 lượt nghe

Amazing Love

Chủ đề: TIẾNG ANH

2.284 lượt nghe