Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Nhạc Thánh Tổng Hợp Của Nê-Ni-Ta

Trình bày: Nenita | Lượt nghe: 2.512

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng ca sĩ Nenita

Tạ ơn Cha

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

338 lượt nghe

Chỉ Có Trong Giê-Xu

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

1.954 lượt nghe

Bên Chúa

Chủ đề: Không biết

2.642 lượt nghe

Chỉ Bởi ân điển

Chủ đề: Không biết

2.618 lượt nghe