Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

KHI CHÚA VÀO ĐỜI (ST)

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 989

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng danh mục NHẠC HÒA TẤU

Come Thou Fount

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

1.843 lượt nghe

CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI QUA (ST)

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

1.387 lượt nghe

NGỢI KHEN CHA (ST)

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

1.370 lượt nghe

TÂM CON (ST)

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

1.283 lượt nghe

BÀI CA MỪNG ĐÔI LỨA (ST)

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

1.886 lượt nghe

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN (ST)

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

985 lượt nghe

DIỄM TÌNH CA (ST)

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

1.080 lượt nghe

MÙA ƠN PHƯỚC (ST)

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

1.461 lượt nghe

KHI CHÚA VÀO ĐỜI (ST)

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

989 lượt nghe

TÂM LINH YÊN NINH (ST)

Chủ đề: NHẠC HÒA TẤU

1.035 lượt nghe