Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Ca Vang Danh Chúa

Trình bày: Mai Thảo | Lượt nghe: 3.617

Thích (0)

CA VANG DANH CHÚA

1. Vua Giê-xu hằng cứu giúp, sẽ chẳng có ai như Chúa.

Suốt cả cuộc đời con mong ca ngợi công ơn yêu thương Ngài luôn vô biên. 

Lòng an nghỉ nơi Chân Chúa, sức mới Chúa ban linh hồn con.

Hết tâm con nguyện mến yêu dâng trào, không bao giờ ngừng tôn vinh Cha. 

Ca vang danh Chúa khắp trần gian chúc tôn Ngài. Dâng năng quyền với oai nghi đến Vua Giê-xu.

Non cao phục Chúa với đạị dương vang rền lời hát khen danh Cha thánh. 

Con vui mừng tôn vinh tay Chúa Ðấng sáng tạo. 

Ngàn muôn muôn đời sau lòng yêu mến danh Giê-xu.

Không chi so với hứa ngôn Chúa nơi tâm hồn con đây.


Lời khác (1)

Dâng lên Chúa lời ngợi ca, Chúa hỡi! tất cả linh hồn con... 

Thiết tha yêu Ngài, thiết tha dâng Ngài, bởi chẳng có ai tuyệt như cha yêu!

Lòng an nghĩ gần bên Chúa, sức mới Chúa ban linh hồn con.

Với cả tấm lòng, suốt cả cuộc đời không bao giờ ngừng tôn vinh Cha. 

Ð.K: Vang lên bài ca tôn ngợi Cha hỡi muôn loài! 
Oai nghi, quyền năng và vinh hiển thay Giê-xu. 
Non cao đại dương  kia như muốn chúc tôn Ngài. 
Ha-lê-lu-gia. Ca khen Chúa!

Tôn vinh Giê-xu, Chúa tạo hoá, Đấng cứu chuộc. 
Con luôn ngợi khen tình yêu Chúa sâu rộng thay. 
Không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con. 
 


Lời khác (2).

Jêsus Christ là Chân Chúa, 
Ðấng đã xuống thế gian vì con. 
Gánh thay bao tội, chết trên thập hình. 
Ơi cao sâu thay tình yêu thương Cha... 

Ngài an ủi, Ngài che chở, 
Chốn đá vững an con hằng nương. 
Hết tâm linh nầy, hết cuộc đời nầy, 
không bao giờ ngừng tôn vinh Cha! 


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Cùng ca sĩ Mai Thảo