Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

NHẠC KARAOKE
NHẠC KARAOKE

Cha Kính Yêu | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 1.868

Chân Chúa Hằng Nhớ đến Tôi | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 1.207

Chèo Ra | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 1.146

Chim Hoa Và Người | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 1.077

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào| Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 1.132

Chốn Nương Thân | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 1.054

Chúa Cao Quý | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 986

Chúa Gánh Thay Tôi | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 1.001

Chúa Là Tất Cả | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 1.047

Chúa Sống | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 974

Chúa Vẫn Bên Tôi | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 803

Chúa Yêu Trần Thế | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 736

Con đường Sự Sống | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 763

Dâng Chúa đời Con | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 815

đấng Nắm Giữ Tương Lai | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 961