Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

NHẠC KARAOKE
NHẠC KARAOKE

Cha Kính Yêu | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 1.023

Chân Chúa Hằng Nhớ đến Tôi | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 546

Chèo Ra | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 460

Chim Hoa Và Người | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 391

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào| Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 420

Chốn Nương Thân | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 383

Chúa Cao Quý | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 340

Chúa Gánh Thay Tôi | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 385

Chúa Là Tất Cả | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 403

Chúa Sống | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 333

Chúa Vẫn Bên Tôi | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 244

Chúa Yêu Trần Thế | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 259

Con đường Sự Sống | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 278

Dâng Chúa đời Con | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 317

đấng Nắm Giữ Tương Lai | Karaoke - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC KARAOKE | Lượt nghe: 378