Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

NHẠC THIẾU NHI
NHẠC THIẾU NHI

HÃY TRAO TÌNH THÂN ÁI CHO NHAU (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 983

CON THUỘC VỀ CHÚA (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 1.057

Chúa Vui Lòng Khi Xem Công Việc Em (Tn) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 1.372

CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 1.617

CHÚA HẰNG YÊU THƯƠNG ANH VÀ TÔI (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 1.038

CHÚA ĐANG MONG CHỜ (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 925

BÔNG TRÁI THIÊN QUỐC - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 874

DẠ THƯA CHÚA CÓ CON ĐÂY (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 833

GIẤC MƠ CỦA BÉ (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 891

GIÊ-XU LÀ BẠN THÂN CỦA EM (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 874

NHÌN XEM CHÚA GIÊ-XU (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 862

NƯỚC UỐNG CHO NGƯỜI KHÁT (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 767

CẬU BÉ MÔI-SE - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 818

DẬY SỚM (TN) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 906