Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Kim Nguyên
Kim Nguyên

Hồn Gần Bên Chúa - Linh Năng, Kim Nguyên

Chủ đề: Đang cập nhật | Lượt nghe: 3.599

Giê-Xu Họa Sĩ đời Tôi - Linh Năng, Kim Nguyên

Chủ đề: Đang cập nhật | Lượt nghe: 2.509

Chỉ Bởi ân điển - Linh Năng, Kim Nguyên, Nenita, Thanh Trúc, Thiên Bảo, Y JaLin

Chủ đề: Đang cập nhật | Lượt nghe: 2.481

Về Bên Chúa - Kim Nguyên, Khương Uyên

Chủ đề: Đang cập nhật | Lượt nghe: 1.998