Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

NHẠC GIÁNG SINH
NHẠC GIÁNG SINH

Liên Khúc Thánh Ca Giáng Sinh - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.387

Vua Chí ái - Isaac Thái

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 2.063

Không Chỗ Trong Quán - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.422

Oh Holy Night - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH | Lượt nghe: 4.082

Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 2.724

Không Chỗ Trong Quán - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.688

Nô En đầu Tiên - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.666

Nô ên đêm Vui Thỏa - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.579

Bài Ca Máng Cỏ - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.318

đêm Giáng Sinh (Tn) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 4.662