Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

NHẠC GIÁNG SINH
NHẠC GIÁNG SINH

Vua Chí ái - Isaac Thái

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 2.152

Không Chỗ Trong Quán - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.803

Oh Holy Night - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH | Lượt nghe: 4.155

Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 2.803

Không Chỗ Trong Quán - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.858

Nô En đầu Tiên - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.809

Nô ên đêm Vui Thỏa - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.724

Bài Ca Máng Cỏ - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.506

đêm Giáng Sinh (Tn) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 4.670