Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

NHẠC GIÁNG SINH
NHẠC GIÁNG SINH

Không Chỗ Trong Quán - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 824

Oh Holy Night - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.806

Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 1.746

Không Chỗ Trong Quán - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 994

Nô En đầu Tiên - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 864

Nô ên đêm Vui Thỏa - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 804

Bài Ca Máng Cỏ - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH | Lượt nghe: 600

đón Chúa Giáng Sinh - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 7.832

đêm Giáng Sinh (Tn) - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 3.329