Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU
TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

Tvchh 012 Cùng Chúc Tôn Chúa - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 732

Tvchh 010 Thiên Chúa Ngự - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 793

Tvchh 009 Con Tin Nơi Ngài - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 753

Tvchh 007 Chạm Lòng Con, Chúa ơi! - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 958

Tvchh 006 Xin Thần Linh Ngự đến - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 1.058

Tvchh 004 Lửa Phục Hưng - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 866

Tvchh 003 Khát Khao Dòng Nước - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 757

Tvchh 002 Trọn Cả Tấm Lòng - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 763

LÚC ANH NGUYỆN CẦU (TVCHH 351) - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 3.095

Cha Yêu Thương (Tvchh 333) - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 1.912