Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

THÁNH CA VIỆT NAM
THÁNH CA VIỆT NAM

Trên đường Hẹp Của Chúa (Tc 448) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.070

đừng Sợ Chi (Tc 450) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.089

Việt Nam Ca (Tc 412) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 940

Lời Dịu Dàng (Tc 154) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.056

Vinh Thay Danh Giê-Xu (Tc 187) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 955