Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

THÁNH CA VIỆT NAM
THÁNH CA VIỆT NAM

Thánh Ca 082 | Cung điện Bằng Ngà - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.700

Thánh Ca 065 | Hô-Sa-Na - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.380

Thánh Ca 055 | Hỡi Môn đồ Trung Tín - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.245

Thánh Ca 004 | Ha-Lê-Lu-Gia! Vinh Danh Ngài! - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.106

Thánh Ca 002 | Tụng Mỹ Chúa Linh Năng - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.011

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc (Tc 427) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 2.031

Tin Cậy Vâng Lời (Tc 430) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 3.425

đã Lăn Xa (Tc 439) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.163

ơn Cao, Sâu, Rộng (Tc 442) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.201

Lòng Tôi Vui Vẻ (Tc 444) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.050

QUA ĐỜI SẼ VỀ ĐÂU ? (TC 445) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 876