Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

THÁNH CA VIỆT NAM
THÁNH CA VIỆT NAM

Thánh Ca 004 | Ha-Lê-Lu-Gia! Vinh Danh Ngài! - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 996

Thánh Ca 002 | Tụng Mỹ Chúa Linh Năng - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 891

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc (Tc 427) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.877

Tin Cậy Vâng Lời (Tc 430) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 3.285

đã Lăn Xa (Tc 439) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.056

ơn Cao, Sâu, Rộng (Tc 442) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.136

Lòng Tôi Vui Vẻ (Tc 444) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 971

QUA ĐỜI SẼ VỀ ĐÂU ? (TC 445) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 821

Trên đường Hẹp Của Chúa (Tc 448) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 967

đừng Sợ Chi (Tc 450) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.015