Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

THÁNH CA VIỆT NAM
THÁNH CA VIỆT NAM

Thánh Ca 004 | Ha-Lê-Lu-Gia! Vinh Danh Ngài! - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.050

Thánh Ca 002 | Tụng Mỹ Chúa Linh Năng - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 923

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc (Tc 427) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.940

Tin Cậy Vâng Lời (Tc 430) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 3.368

đã Lăn Xa (Tc 439) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.081

ơn Cao, Sâu, Rộng (Tc 442) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.161

Lòng Tôi Vui Vẻ (Tc 444) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.001

QUA ĐỜI SẼ VỀ ĐÂU ? (TC 445) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 849

Trên đường Hẹp Của Chúa (Tc 448) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 998

đừng Sợ Chi (Tc 450) - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.050