Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TIẾNG HÀN
TIẾNG HÀN

가톨릭성가 손을 높이 들고 주를 찬양 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.061

사랑하는 나의 아이야 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 983

가톨릭 생활성가 우리죄위해죽으신주 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 911

가톨릭 생활성가 정의와평화흐르는곳에 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 892

가톨릭 생활성가 주는 우리의 기쁨 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 908

가톨릭 생활성가 주는 평화 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 900

가톨릭 생활성가 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 937

가톨릭 생활성가 주님닮은 당신 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.048

가톨릭 생활성가 승천 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.024