Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TIẾNG HÀN
TIẾNG HÀN

그길 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 3.316

그사랑야훼께감사하여라 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 2.324

내안에사는이 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.993

당신을 향한 노래 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.787

두손들고 찬양합니다 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.808

또하나의열매를 바라시며 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.620

말씀하시면 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.747

비전 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.670

가톨릭 생활성가 우리 모두 노래합시다 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.643

가톨릭 생활성가 온땅위에 노래가 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.722

가톨릭 생활성가 이 땅에 오직 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.155

가톨릭성가 약할때 강함 되시네 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.135

가톨릭성가 아무것도 너를 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.153

가톨릭성가 십자가의 길 순교자의 삶 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.167