Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TIẾNG HÀN
TIẾNG HÀN

그길 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 3.536

그사랑야훼께감사하여라 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 2.448

내안에사는이 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 2.383

당신을 향한 노래 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.940

두손들고 찬양합니다 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.977

또하나의열매를 바라시며 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.783

말씀하시면 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.881

비전 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.845

가톨릭 생활성가 우리 모두 노래합시다 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.904

가톨릭 생활성가 온땅위에 노래가 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.930

가톨릭 생활성가 이 땅에 오직 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.299

가톨릭성가 약할때 강함 되시네 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.396

가톨릭성가 아무것도 너를 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.353

가톨릭성가 십자가의 길 순교자의 삶 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.303

가톨릭성가 손을 높이 들고 주를 찬양 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.373