Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TIẾNG HÀN
TIẾNG HÀN

그길 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 2.897

그사랑야훼께감사하여라 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.903

내안에사는이 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.652

당신을 향한 노래 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.398

두손들고 찬양합니다 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.486

또하나의열매를 바라시며 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.336

말씀하시면 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.429

비전 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.375

가톨릭 생활성가 우리 모두 노래합시다 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.377

가톨릭 생활성가 온땅위에 노래가 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 1.470

가톨릭 생활성가 이 땅에 오직 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 871

가톨릭성가 약할때 강함 되시네 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 875

가톨릭성가 아무것도 너를 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 921

가톨릭성가 십자가의 길 순교자의 삶 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 854

가톨릭성가 손을 높이 들고 주를 찬양 - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG HÀN | Lượt nghe: 866