Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TIẾNG ANH
TIẾNG ANH

The Salvation Poem - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 4.330

How Great Is Our God - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 3.619

Oh Holy Night - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH | Lượt nghe: 5.245

On Jordan's Stormy Banks i Stand - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.771

Face To Face With Christ, My Saviour - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.306

Crown Him With Many Crowns - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.867

Come Thou Fount Of Every Blessing - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.108

In Christ Alone - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.099

Amazing Love - Naomi

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 3.579

Celtic Woman - Amazing Grace - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.035

Jingle Bells - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.227

You Raise Me Up - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.955

Sing, Sing, Sing - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.396

God of this City - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.679

All Because of Jesus - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.533