Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TIẾNG ANH
TIẾNG ANH

The Salvation Poem - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.737

How Great Is Our God - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.297

Oh Holy Night - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH | Lượt nghe: 3.442

On Jordan's Stormy Banks i Stand - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.210

Face To Face With Christ, My Saviour - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.447

Crown Him With Many Crowns - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.238

Come Thou Fount Of Every Blessing - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.359

In Christ Alone - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.361

Oh Yes i Really Do - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.501

Amazing Love - Naomi

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.695

Celtic Woman - Amazing Grace - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.525

Sứ Mạng - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 4.536

Jingle Bells - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.474

You Raise Me Up - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.523

All The Heavens - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.147