Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TIẾNG ANH
TIẾNG ANH

The Salvation Poem - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.068

How Great Is Our God - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.690

Oh Holy Night - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.878

On Jordan's Stormy Banks i Stand - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 834

Face To Face With Christ, My Saviour - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 999

Crown Him With Many Crowns - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 822

Come Thou Fount Of Every Blessing - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 958

In Christ Alone - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 944

Oh Yes i Really Do - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.113

Amazing Love - Naomi

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.283

Celtic Woman - Amazing Grace - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.223

Sứ Mạng - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 3.865

Jingle Bells - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.150

You Raise Me Up - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.208

All The Heavens - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 901