Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TIẾNG ANH
TIẾNG ANH

The Salvation Poem - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 3.893

How Great Is Our God - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.981

Oh Holy Night - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH | Lượt nghe: 4.718

On Jordan's Stormy Banks i Stand - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.570

Face To Face With Christ, My Saviour - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.954

Crown Him With Many Crowns - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.646

Come Thou Fount Of Every Blessing - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.810

In Christ Alone - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.828

Amazing Love - Naomi

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 3.169

Celtic Woman - Amazing Grace - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.816

Jingle Bells - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.984

You Raise Me Up - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.790

Sing, Sing, Sing - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.195

God of this City - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.423

All Because of Jesus - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.271