Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TIẾNG ANH
TIẾNG ANH

The Salvation Poem - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 4.039

How Great Is Our God - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 3.133

Oh Holy Night - Đang cập nhật.

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, TIẾNG ANH | Lượt nghe: 4.957

On Jordan's Stormy Banks i Stand - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.613

Face To Face With Christ, My Saviour - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.035

Crown Him With Many Crowns - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.695

Come Thou Fount Of Every Blessing - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.881

In Christ Alone - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.892

Amazing Love - Naomi

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 3.253

Celtic Woman - Amazing Grace - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.867

Jingle Bells - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.049

You Raise Me Up - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 2.825

Sing, Sing, Sing - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.244

God of this City - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.485

All Because of Jesus - Đang cập nhật.

Chủ đề: TIẾNG ANH | Lượt nghe: 1.327