Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

THÁNH CA VIỆT NAM
THÁNH CA VIỆT NAM

Tôi Biết đấng Tôi đang Tin - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.294

Tôi đây Nguyên ác Nhân Nhờ ơn Cứu - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 760

Tôi Nguyện đến Liền - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 688

Tôi Thấy đấng Treo Thân Trên Thập Tự - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 731

Tôi Vững Vàng - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 692

Tôn Vinh Ba Ngôi - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 664

Thiên đàng Chung Vui - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 766

Thắng Nhờ ân điển - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 662

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 765

Thánh Chúa Siêu Việt - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 667

Từ Lúc Chính Tôi được Cứu - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 560

Tôn Vinh Christ - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 502

Lửa Phục Hưng - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 552

Thập Tự Christ đi đâu - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 523

Thật Hạnh Vinh Thay - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 561