Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

THÁNH CA VIỆT NAM
THÁNH CA VIỆT NAM

Hỡi Môn đồ Trung Tín - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 86

Tôi Biết đấng Tôi đang Tin - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 1.078

Tôi đây Nguyên ác Nhân Nhờ ơn Cứu - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 602

Tôi Nguyện đến Liền - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 557

Tôi Thấy đấng Treo Thân Trên Thập Tự - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 553

Tôi Vững Vàng - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 479

Tôn Vinh Ba Ngôi - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 495

Thiên đàng Chung Vui - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 585

Thắng Nhờ ân điển - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 449

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 570

Thánh Chúa Siêu Việt - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 517

Từ Lúc Chính Tôi được Cứu - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 424

Tôn Vinh Christ - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 388