Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

THÁNH CA VIỆT NAM
THÁNH CA VIỆT NAM

Tôi Biết đấng Tôi đang Tin - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 844

Tôi đây Nguyên ác Nhân Nhờ ơn Cứu - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 386

Tôi Nguyện đến Liền - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 342

Tôi Thấy đấng Treo Thân Trên Thập Tự - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 362

Tôi Vững Vàng - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 331

Tôn Vinh Ba Ngôi - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 303

Thiên đàng Chung Vui - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 388

Thắng Nhờ ân điển - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 308

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 372

Thánh Chúa Siêu Việt - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 311

Từ Lúc Chính Tôi được Cứu - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 286

Tôn Vinh Christ - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 240

Lửa Phục Hưng - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 273

Thập Tự Christ đi đâu - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 272

Thật Hạnh Vinh Thay - Đang cập nhật.

Chủ đề: THÁNH CA VIỆT NAM | Lượt nghe: 285