Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Được Chúa Yêu

Trình bày: Siu Y Kao | Lượt nghe: 385

Thích (0)


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Nếu bạn chưa có tài khoản xin click vào đây để trải nghiệm trên website của chúng tôi tốt hơn. Xin vui lòng đăng nhập nếu bạn đã sở hữu một tài khoản.
Cảm ơn bạn!
Nếu bạn chưa có tài khoản xin click vào đây để trải nghiệm trên website của chúng tôi tốt hơn. Xin vui lòng đăng nhập nếu bạn đã sở hữu một tài khoản.
Cảm ơn bạn!
Mới nhất

Khúc Ca Tuyệt Vời - Đang cập nhật

Chủ đề: Không biết | Lượt nghe: 47

Bài Hát Từ Trái Tim - Mai Thảo

Chủ đề: Không biết | Lượt nghe: 120

Có Những Bước Chân - Đang cập nhật

Chủ đề: Không biết | Lượt nghe: 78

Yêu Là Khi - Đang cập nhật

Chủ đề: Không biết | Lượt nghe: 62

đón Chúa Giáng Sinh - Đang cập nhật

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 279

đêm Giáng Sinh (Tn) - Đang cập nhật

Chủ đề: NHẠC GIÁNG SINH, NHẠC THIẾU NHI | Lượt nghe: 186

Theo Chúa - Đang cập nhật

Chủ đề: NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG | Lượt nghe: 131

Nương Nơi Giê-Xu - Nhất Trung

Chủ đề: Không biết | Lượt nghe: 86