Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

Nhớ ơn Người Gieo Giống

Trình bày: Đang cập nhật | Lượt nghe: 423

Thích (0)
Sáng Tác : ...................................

Trình Bày : Nguyên Thủy.
...............................................................

NHỚ ƠN NGƯỜI GIEO GIỐNG

Ngày xưa từ nơi xa xôi, bao người tình nguyện đến nước tôi. Lìa nơi tiện nghi, an vui; dâng mình hầu việc Chúa Ba Ngôi. Và đi truyền tình thương Chúa cứu người, khó khăn nhiều không sao đo lường, họ chẳng nao lòng, nhờ Chúa gây dựng Hội thánh lớn nhanh vô cùng.

 Họ vui lập trường Kinh Thánh, kêu gọi người gieo giống đức tin, Đàn chiên được Ngài yêu mến, bước chân vào mục đích thiêng liêng. Hành trang là lời Kinh Thánh Chúa truyền, Chúa ban đầy linh năng, linh quyền. Đời sống kinh nghiệm, Lời Chúa sâu nhiệm, được Chúa sai đi rao truyền.

Bàn chân của người gieo giống đi vào từng vùng đất khô khan. Tội nhân ngày đêm ta thán tôn thờ tà thần, sống bất an. Bàn chân của người gieo giống vững vàng, bước trên mọi gian lao nguy nàn. Họ đã quên mình, tuyệt đối trung thành truyền bá cứu ân Tin Lành.

 Từ đó, nhờ người gieo giống Tin Lành được truyền khắp nước tôi. Tội nhân từ nơi tăm tối bước sang một đời sống thắm tươi. Lòng vui vì được ơn Chúa xoá bôi, bóng đêm dài năm xưa qua rồi, được Chúa tha tội hạnh phúc trong đời, rồi bước đến quê hương trời.

Đời sống của người gieo giống bao lần nhạt nhoà nước mắt rơi. Giờ đây đàn con yêu Chúa nhớ ơn người gieo giống không vơi.

Họ đi tìm con đem đến phước trời, thắp lên niềm tin yêu trong đời để cứu bao người từ chốn ô tội thành những chứng nhân cho Ngài.

Họ đi tìm con đem đến phước trời, thắp lên niềm tin yêu trong đời để cứu bao người từ chốn ô tội thành những chứng nhân cho Ngài.


Xin vui lòng đăng nhập để bình luận!
Nếu bạn chưa có tài khoản xin click vào đây để trải nghiệm trên website của chúng tôi tốt hơn. Xin vui lòng đăng nhập nếu bạn đã sở hữu một tài khoản.
Cảm ơn bạn!
Nếu bạn chưa có tài khoản xin click vào đây để trải nghiệm trên website của chúng tôi tốt hơn. Xin vui lòng đăng nhập nếu bạn đã sở hữu một tài khoản.
Cảm ơn bạn!